Yüzey Temizlik Hatları. Reverse Osmosis Tesisler
Otomatik Sprey Temizleme Hatları


Ozmoz, tabiatta kendiliğinden gerçekleşen bir doğa olayıdır. Doğadaki ozmoz olayını tersine çevirerek su arıtımda kullanabilmek için suya osmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulamak gerekir. Bu basıncı bir pompa sayesinde oluşturarak yarı geçirgen bir membrana
(özel bir tür filtre) uygularsak suyun saf kısmı membranın üretim kısmına geçerken, bakteri, pirojen, organik madde ve iyonlar atık kısmında kalır ve dışarı şarj edilir.

Bu saflaşma oranı ise değişen parametrelere bağlı olarak %95-%98 arasında değişir.

Reverse Osmosis cihazında su, basınçlı olarak sürekli membrana pompalanır. Saflaştırılmış su devamlı olarak üretim kısmından çıkarken,
bir kısım saflaşmamış su da atık kısmından tahliye edilir. Bu cihazlar ürettikleri suyun yaklaşık %25 kadarını da atık su olarak atarlar.
Bazı modellerde bu atık geri kazanılarak tekrar sisteme verilir.

 

Sistemin Tanımı
  Klor Dozaj Sistemi
  Klor Depolama Tankı
  Klor Dozaj Pompası
  Kum Filtresi
  Aktif Karbon filtresi
  Revers Ozmoz Filtresi
  Kartuş Filtre
  Antiskalant Dozaj Pompası
  Antiskalant Depolama Tankı
  Yüksek Basınç Pompası
  Membran (Tap Water)
  Membran Tüpü
  İletkenlik Ölçer
  Temiz Su ve Atık Su debimetresi...

 

Su kalitesi için aşağıdaki değerler kabul edilmiştir.
Sistem kurulmadan önce ham su analizi yapılmalı ve Membran tipi buna göre seçilmelidir.

 

İletkenlik Değerleri
Parametre Ham su iletkenlik değeri Çıkış su iletkenlik değeri
İletkenlik 340 µs/cm <30 µs/cm
 
Demir Fosfat Hatlar
Çinko Fosfat Hatlar
Bonderite NT1
Reverse Osmosis
Otomatik Dozaj Pompası
Filter Pres
   

English - Russian - Arabian

Anasayfa | Site Kullanım Şartları | Site Haritası | İletişim

© 2012 Tüm Hakları saklıdır.